Dịch vụ cho thuê văn phòng tại TP. HCM
Thủ tục để chuyển đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp gồm những gì?

Thủ tục để chuyển đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp gồm những gì?

1. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở chính khác quận, huyện, doanh nghiệp đó phải thực hiện chốt thuế tại chi cục thuế quận nơi đặt trụ sở công ty bạn trước khi nộp hồ sơ chuyển quận lên Sở Kế hoạch Đầu tư.

2. Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty sang địa điểm mới cùng quận, huyện với trụ sở cũ, thì doanh nghiệp chỉ cần làm hồ sơ chuyển trụ sở lên Sở Kế hoạch Đầu tư.Cụ thể, Trường hợp chuyển trụ sở khác quận huyện, hồ sơ chốt thuế bao gồm:

 • Biên bản họp về việc chuyển trụ sở của Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên (Áp dụng cho loại hình công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên); Quyết định về việc chuyển trụ sở của Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên/chủ sở hữu (Tùy thuộc vào loại hình công ty);
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận;
 • Mẫu 08;
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực;
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

3. Trường hợp chuyển trụ sở khác quận được nộp tại Sở KHĐT, hồ sơ bao gồm:

 • Biên bản họp về việc chuyển trụ sở của Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên (Áp dụng cho loại hình công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên; Quyết định về việc chuyển trụ sở của Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên/chủ sở hữu (Tùy thuộc vào loại hình công ty của bên bạn);
 • Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh (theo mẫu tại văn bản pháp luật hiện hành);
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho người nộp hồ sơ;
 • Mẫu 09-10. (bản xác nhận của bên cơ quan thuế)
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Đối với hồ sơ chuyển trụ sở cùng quận, huyện: chỉ cần nộp hồ sơ tại Sở KHĐT, hồ sơ bao gồm:

 • Biên bản họp về việc chuyển trụ sở của Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên (Áp dụng cho loại hình công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên), Quyết định về việc chuyển trụ sở của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên/chủ sở hữu (Tùy thuộc vào loại hình công ty của bên bạn);
 • Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh (theo mẫu tại văn bản pháp luật hiện hành);
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho người nộp hồ sơ;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi địa chỉ kinh doanh

Trả lời

Điều hướng nhanh
×